Tuesday, October 05, 2010

הגר"ש קוק: "יעקב שוואקי משקר" • להאזנה • בלעדיSHWEKEY lied to Rav Kook!

See Rav Shteinman re: Shwekey!
http://matzav.com/video-rav-amnon-yitzchok-tells-rav-shteinman-about-todays-jewish-music
הגר"ש קוק: "יעקב שוואקי משקר" • להאזנה • בלעדי

Yaakov Shwekey ignores Rav Kooks demands for TZINIOUS R"L.
May one attend any of Shwekey's concerts? We think NO!
הופעת יעקב שוואקי ברחובות: בהקלטה בלעדית שהגיעה לידי אתר 'בחדרי חרדים' מספר הגר"ש קוק, רב העיר, על השקר הגדול • "שאלתי אותו איך בוגר ישיבת ליקווד יכול להתנהג כך? הוא אמר לי שיש לו היתר מהרב ראובן פיינשטיין. התקשרתי לבנו של ה'אגרות משה' שאמר: מעולם לא פגשתי את שוואקי" • להאזנה

הסערה בשל הופעת הזמר יעקב שוואקי ברחובות נמשכת: אל כולל 'עטרת גבריאל' ברחובות, בנשיאות הרב אברהם שהרבני והרב יצחק שאול ארנסט, הוזמן הבוקר המרא דאתרא של העיר, הגר"ש קוק, למסור שיעור על דיני תקיעת שופר וענייני דיומא.


בתום השיעור ביקש אחד האברכים שהרב יחווה את דעתו על מופע ההשקה הקרב של הזמר יעקב שוואקי לדיסק החדש שלו 'ליבי במזרח', המתוכנן להתקיים ב'ספורטק' ברחובות, זאת תוך כדי ישיבה מעורבת, כפי המובן מנוסח המודעות בהן נכתב בין היתר: "תתאפשר גם ישיבה נפרדת".

תחילה ביקש הרב להבהיר כי אין כאן, חלילה, כוונה זדונית מצד העוסקים במלאכה בעיריית רחובות, וכי כוונתם באמת ובתמים לבוא לקראת הציבור החרדי שומר התורה והמצוות, בכך שאפשרו להם מקום שיוכלו לשבת בו בנפרד בעת המופע.


לגופו של עניין, ענה הרב: "אנו לא יכולים לבוא למקום שיש בו מעורב. זה כבר היה פעם, לפני חמש/שש שנים, עשו שמחת בית השואבה כזאת והייתה תקלה גדולה מאוד: באו בנות של בית יעקב מהציבור החרדי, באו נערים ונערות שם מכל החוגים כולם – יצא מזה תקלה עצומה ונוראה".


הרב הוסיף מיד: "לכן, התאחדו כל רבני העיר רחובות לצאת נגד האמרגן". הרב הסביר שאת החילוקים הדקים הללו – אנו לא מצפים מהעירייה להבין וזה בסדר מצידם: "אנחנו לא תוקפים את העירייה - העירייה לא אשמה על דברים כאלה, אין שם אנשים שיכולים להבין את החילוקים הדקים הללו. אבל ודאי שהציבור החרדי חייב, חייב! להדיר את עצמו מהמקום הזה".


הרב ביקש להשלים את התשובה בסיפור הבא: אמש טלפנתי לשוואקי עצמו ושאלתיו: "אתה, שלמדת בישיבת לייקווד ואחר כך למדת בכולל של ישיבת לייקווד – כיצד תעשה פרצה כה חמורה בעירנו?!" ושוואקי השיב: "אין אני עושה זאת על דעתי אלא זאת בהתאם למה שרבותי באמריקה מנחים אותי". הרב ביקשו כי יאות לומר לו את שמות הרבנים להם הוא מתכוון, ושוואקי השיבו כי אחד מהם הוא הרב ראובן פיינשטיין, בנו של בעל האיגרות משה – הרב משה פיינשטיין זצוק"ל.

כאן לא מסתיים הסיפור: הרב לא חיכה רגע ובנוכחות אנשים נוספים בחדרו טלפן לרב ראובן פיינשטיין, ואמר לו ש"יש כאן שוואקי, הוא בא לעשות כאן דבר שגורם אצלנו תקלה בעיר: שיהיה מעורב, והוא אומר שכבודו התיר לו את הדבר הזה".


והרב ראובן פיינשטיין ענה מיד: "אני לא ראיתי אותו בחיים שלי. אני לא ראיתי אותו, אני שמעתי עליו. הנכד שלי אמר שהוא שר יפה, אבל חוץ מזה – אני לא יודע, אני לא יודע מי זה".


לשמע התשובה המפתיעה, מספר הרב, ניסיתי לטלפן בשנית אל שוואקי, אך הלה לא נענה לטלפון מסיבה שאיני יודעה.

"על כל פנים", מסכם הרב, "אני אטלפן אליו היום עוד פעם, אני יגיד לו: אדוני הנכבד, אתה פשוט הולכת אותנו שולל! אני לא רוצה להגיד בצורה יותר חריפה מזאת... הוא אומר לי שם של אדם, ר' ראובן פיינשטיין, שכביכול אמר את זה, בנו של ר' משה פיינשטיין, מגדולי הפוסקים באמריקה, ואני מטלפן אליו והוא אומר לי אני לא ראיתי אותו, לא ראיתי אותו(!), אני לא יודע מיהו..."

No comments: