Friday, May 19, 2017

Alert: It's the Tevyas Ranch & Aarons brand that is "not" recomended to use.

13 comments:

Anonymous said...

מהרסייך ומחריבייך ממך ייצאו - מחריבי השבת הם החרדים ובראשם אדמור וחסידות בויאן מירושלם, וכל מי ששתקו על חילולי השבת הנוראים במירון. אין זה סוד כי בארץ ישראל במיוחד, הנושא ששמו שמירת השבת חצוי ולקוי מאוד, מצד אחד מי שהתנכרו כליל לשבת, מן העבר האחר פשרנים למיניהם נותני הלגיטימציה של 'סטטוס קוו' הקובע כי מי שחילל ימשיך לחלל ומי שלא חילל לא יחלל, אבסורד הזועק לשמים, והקבוצה השלישית זו שעדיין נשארה והיא קטנה מאוד בימינו, של מי שזועקים ובוכים על המצב הנורא בארץ ישראל שיהודים הנקראים 'חרדים' הם עושי הפשרות בענין שאסור היה לזוז ממנו אפילו סנטימטר, השבת הוא לא נושא למיקוח כלל, מפני שהוא יסוד היסודות ביהדות.

לצד כל אלו ישנם הצבועים, מי אשר טובים בדיבורים אבל רחוקים מאוד ממעשים, ברגע של אמת כשהם צריכים להוכיח לעולם כולו כי למען השבת ימסרו את הנפש אפילו אם זה יעלה ב'חזקה' או באם חלילה מי ידליק לפנינו, השבת קודמת ועושים הכל למען חיזוק שמירת השבת בארץ ישראל, כאן מגלים את ערוותם.

על כל אלו יש לנו את רבי שמעון בר יוחאי, המתגלגל בקברו ממה שעושים במירון בל"ג בעומר שחל במוצאי שבת, אין לי אפילו מינימום של ספק כי אם היו שואלים אותו מה עדיף הילולא בהיקף כפי שרואים אבל עם חילול שבת הוא היה מוותר על הכל, ובמיוחד כשאפשר לדחות בכמה שעות ואז מונעים את חילול השבת, גם אם לא במאת האחוזים אלפים לא היו צריכים לחלל שבת

מראש היה ברור כי אין כל דרך למנוע חילול שבת במצב כפי שביקשו הדלקה בשעה 1 בלילה, גם פסיקת המרא דאתרא כי לא ידליקו לפני השעה 4 היא בדיעבד שבדיעבד, ההגיון אמר כי היו צריכים לדחות לפחות עד לבוקר ולאסור בלילה חגיגות כלשהם במירון כולל למי שכבר הגיע ביום שישי, מפני שבגללם ממהרים במוצאי שבת להגיע, ואלו מגיעים במאות או אלפי אוטובוסים שנהגיהם נאלצים לחלל את השבת

מציאות היא כי חיללו את השבת במוצאי שבת ל"ג בעומר בהיקף שלא היה כמוהו בהיסטוריה, ומי היו אלו אשר התעקשו ונלחמו כאריות שלא לעצור את חילולי השבת חכי"ם 'חרדים' המשכילים המשומדים וקהילה ששמה בויאן שהעלו על המוקד את השבת כולה, מפני שאם אנחנו ה'חרדים' לא מוכנים להתפשר על המינימום הזה, מדוע מי בתל אביב שאינו שומר שבת יסכים להצעות חוק או לכל מיני פשרות בענין, אם החרדים לא יכולים לדחות הדלקה בכמה שעות למנוע חילולי שבת, מדוע שהחילונים יוותרו מדי שבת על בתי עסק ותחבורה שיהיו פתוחים בשבת.

יצויין כי החרדים לא ויתרו על התחבורה שפעלה כבר בשבת, הרבנים זעקו כי אסור לנסוע לפני 12 בלילה וחברות ההסעות בגלל ההדלקות הכינו אוטובוסים מיד עם צאת השבת, דבר שהיה נמנע אם ההר היה סגור להדלקות כלשהם עד הבוקר. אין לשבת בימינו אוייב גדול יותר מן החרדים, מפני שהוכח כאן שוב כי החרדים צבועים. שימו לב, 'העדה החרדית' [החזירית] נאבקת בחילונים בעלי מוניות שנוסעים בשבת, ואילו בל"ג בעומר במירון אנשיהם שלהם נסעו למירון באוטובוסים שכבר היו מוכנים שעה לפני צאת השבת.

פעם הבא כשתעסקו בשבת קודש נאמר לכם בפנים צבועים, אם בל"ג בעומר היכן שיכולתם למנוע חילולי שבת לא מנעתם, תתביישו לכם, אין כל ערך לתביעותיכם, אינכם מתכוונים לשבת, החשבון שלכם פוליטי ולא יותר מזה...

Anonymous said...

You let one waco talk about chillul shabbat by some hareidim and you already lost the sense of this message.
What does this have to do with Kashrut of some lubavitch people? Can't we stick on a topic and discuss it without other people interupting to bother us?

Rav Dutka said...

My friend goes to watch the shcitos and subsequent processing. It is the best most well organized of the non private schitos.
You don't like that they are lubavitch? Grow up!
Yudel, you come from a long line of Lubavitchers (buby Geneshe Ganeles) "gevoriner litvaks zenen erger fun geboriner"

Anonymous said...

It's also sometimes in a packaging labeled: Stonehill.

And in Queens Vaad stores it often had no labeling or any made up label from middlemen peddling it around in unmarked trucks.

Queens said...

Chaim Schwartz wrote in the Queens Vaad propaganda magazine that everything he learned about kashrus is Thanks to the Vaad in Boston.

The "beis din" of the Vaad in Boston is led by Joseph Pollak & Aryeh Klapper.

These same two "dayanim" also happen to head an entity called "Center for Modern Torah Leadership" where most of the faculty are either from Open Orthodox YCT or are women.

http://yucommentator.org/2017/03/rabbi-hershel-schachter-inviting-rabbi-aryeh-klapper-speak-yu-like-inviting-reform-rabbi/

Even Rabbi Hershel Schechter at YU says this place & it's leadership are "apikorsim".

You have to hand it to the modern orthodox rabbis of the Queens Vaad for finding the one "yeshivishe" looking puppet out there - Chaim Schwartz - who is able to display a phony front to the Charedish Yidden of Queens while all kinds of kashrus violations abound that even the OU would never allow.

Anonymous said...

your friend goes and he knows as much as the chickens by kaporas know.
Shain is a fact man , you have some fable tales.
don't try to fardrei a kup. a kup un saichel.

Bostoner Nebby said...

How did the Agudah allow Chaimel Schwartz to be their head of division for New England when KVH is part of the atrocious Synagogue Council that is full of Reform & Conservative?

Metropolitan said...

Is that why Schwartz couldn't give a shiur bekeviyus in the Bostoner Rebbe's bais medrash? Does Rav Teitelbaum know about this?

There was actually someone making a case along these lines as to what happened in Boston. Here's a hint. He used to have loud outbursts in Rosenblum's about Schwartz's history in Boston.

Anonymous said...

Whats worse ספק טריפות or ודאי חלול שבת

Anonymous said...

Rav Shain,
You are an Ish Emes and a Boki in Kashrus.
I eat aarons and thats what's available in my area. What is the issue with it? It is under the Nitra Dayan who I thought is a very respected Rov in Monsey. Is the problem the Shochtim, or the hashgacha? What do you recommend instead? Also how is the Badatz of Crown Heights? ( Shor Habar label)?
Thank you

Anonymous said...

Poutry;
Birdsboro poultry is # 1.
Kiryas Joel, Dave Elliot, is next.

Beef
Solomons / Fishels in number 1.
Birdsboro, Kiryas Joel, Royal.
Alle Meal Mart.

That's your choices.
We will have an acceptable shor habor by Mashiachs seudah.

Anonymous said...

Thank you for responding.
What is the issue with agristar? Is the problem the Shochtim, or the hashgacha?

Anonymous said...

The issues are many, from A-Z.

We don't want to reveal specifics as that might reveal our sources.

They will retaliate to those individuals.

BTW- That's one of the serious issues.