Sunday, June 18, 2017

Is your childs camp safe for them-check it out- by Amudim


7 comments:

Adanim said...

Sounds like Bnos is all safe again.
Horay.

Anonymous said...

Did the pope give his haskama to this as well ???
R yudel the contents make sense.. but please take off the name of the organization that is shoel eitzah by the pope ims"m

Anonymous said...

אני קורא למאיר פרוש ולשאר הח"כים הנקראים חרדים, להפסיק לסחור בנשמות של בחורי ישיבות, ומכאו ולהבא לא להכנזס למו"מ עם השלטון הישראלי על מכסות או מספרים שיגוייסו לצבא השמד והזימה שלהם, תמורת מינויים של שרים וסגני שרים ומשכורות גדולות ככל שיהיו. דברי גורמים בסאטמר, "הרבי אמר ל'הויז בחור' כי הוא אינו רוצה לצאת מביתו לתפילת שחרית בהיכל הישיבה הגדולה? . ממש מפגר.

הנה עצם חידוש חוק הגיוס הוא בוודאי רע רע רע לשמים רע גדול. כי פעם ראשונה בהיסטוריה הסכמו נציגי חרדים לשלוח בחורים חרדים לצבא השמד. זה נתן לגיטימציה לכל הציידים למיניהם להיות כעמלק תוקפים את כל הנחשלים. באמת הרי עצם הכחשת המציאות גורמת נזק! כי אם אין בעיה אין טיפול.

היתכן בהחלט שבמצב ההוא החוק היה מבחינת רע במיעוטו???? אך בגלל זה הוא מושלם? בגלל זה צריך כמו חזיר להראות שאצלנו הכל כשר? הרי הגה"ג ר' משה הילל (שהוא איש רוח ד' בו) הסכים שאפילו בחור עובד צריך ללכת לכלא ולא לצבא!!!

ומצד שני? מה הם חושבים שר' משה הילל מוכן להפקיר את כלל ישראל? אם היו עושים את הפעולות ההצלה מלכתחילה, הרי הוא היה חוד החנית של מלחמה!!! אלא מה? המחלוקת חשובה יותר!!! עד מתי? עד שכולם התגייסו? צד אחד (הרשעים) יכחישו את הסכנה וצד שני (הצדיקים) יעשו פרסומת וכולנו ח"ו נפסיד? הרי רוב הציבור לכאורה נראים שהם יראים ושלמים!

ומה אכפת להם שעושים מחאות נגד גיוס הצבא, ובעד חיזוק עולם התורה??? התשובה היא: בגלל שהם שולחים אלפי בחורים לשמד ממש, ושינו את מסורת הדורות ולא רוצים שקלונם יושמע ברבים, [אע"פ שהחזון איש זצ"ל אמר – יהרג ואל יעבור] וכעת גדולי התורה של המועצת של אמריקה לא מפחדים לזעוק את האמת, וגם שלחו לרע- א"י את המכתב!!! עכשיו לפני ביאת המשיח, זו תחילת של המהפכה, למרות עשרות מליוני השקלים המושקעים בקמפיין האגרסיבי להשתיק כל קול מחאה על השיוי הקיצוני שעובר היהדות החרדית בשנים האחרונות בעקבות גזירת הגיוס.

Anonymous said...

בס"ד
זמן חשבון הנפש:
מכינוס לקינות הלכנו, מפשקויל-לפשקויל, ממכתב-למכתב, מאמת-לשקר, ומשקר-לאמת, וחוזרין חלילה, על הר גבוה עלינו ובחדא מחתא ירוד ירדנו, כל השבוע היינו על רולר-קאוסטר, יעלו הרים ירדו בקעות וגו'. ראשי ישיבה בארה"ב משגרים מכתב חריף לראשי ישיבה בארה"ק, אלו לאלו שואלים, אלו לאלו כותבים, יש גיוס או אין גיוס, אבל ראשי ישיבות בארה"ק אין להם תשובה ברורה, בגלל שכולם יודעים שיש גיוס בפועל, אז הם נותנים חצי תשובה שקר, אשכנזים מתמרמרים על הספרדים, והספרדים מעוררים את האשכנזים, עוד מכתב נכתב ונחתם, ובן שעה יש מכתב נגדי עם הכחשה, הבהרה, אזהרה, שקרים ענקים מיתד נאמן והמבשר, "הרמאים" שם רשעים ירקב.
הולכים אל בארקליס או לא? אדמורי ברוקלין שואלין ותמהין זה לזה, איה מקום כבודינו? הלנו אתם או לצרינו, נשתתף בצערן של ירושלים או נשב בביתינו? שוב כותבים מכתבים מהכא להתם ומהתם להכא, שלחו מתם אחינו שבגולה צאו והפגינו, ובן שעה כותבים מסלבודקא לבלגיה שב ואל תעשה עדיף, ואנו אנה אנו באים?
בס"ד הכינוס התחיל, ההצלחה עולה משעה לשעה, מדקה לדקה ומרגע לרגע, רבנים מגיעים, זקנים עם נערים יושבים באצטדיון על האיצטבאות וצופים על הסקרינים ובין הבינקלורים, עוד אדמור מגיע, עוד מזקני ראש ישיבה מגיע, עוד רבי חולץ את הפלץ, מראה פנים שוחקות מול המצלמה, ועוד רב עולה על הדוכן, ועוד ועוד... השיא הגיע הרבי מבלגיה עם בגדי שבת משתתף, נצחון סוחף.
הדרשות מתקדמות, בוכים ומוחים, דרשן מבורו פארק, ודרשן מבני ברק, נואם מארגנטינה, ושוב נואם ע"י הוק-אפ מירושלים עיה"ק בשם כל חברי הבד"ץ העדה, ציון במר תבכה וירושלים תתן קולה, המשגיח הקטן עולה לגדולה ונעשה ראש ישיבה בין לילה ליום, הקהל מילל ואנשי מעשה מתעוררים ורואים בחוש שיש גזירת גיות על בני תורה.
הצלחנו!
ויהי ממחרת הבוקר אור, דער בלאט פושט טלפים בשוק, ועוד גל של מכתבים מגיעים מכל הצדדים, הפעם זה באמעריקא גופא, גלי וואטצאפ רועדים שוב ושוב, כאב מצחיק לזה וצחוק מכאיב לאחר, אם השתתפת בהכינוס אתה מעלה חיוך ובת שחוק, ואם השתתפת בקינות אתה בוכה ובושה, זה חליפתך וזה כפרתך. הארוני לא מפרגן הצלחת אחיו, ולא רוצה ללכת להתפלל בש"ק ממש הצגה של ילד בן חמש למקרא וכו', כל המאמצים שהושקעו ע"י הבריונים של הארונים ממנרו, דגל התורה, אגודת ישראל, השטימניסטים, וש"ס וכו' כדי לסכל את הצלחת העצרת לא עלו יפה. הקב"ה היה בעזרו שהעצרת יצא לפועל.
ועכשיו מהו האמת? האמת היא שיש גיוס בפועל ממש, מי יודע, אחרי העצרת שהצליח למעלה מדרך הטבע כולנו כבר לא נבוכים, כולנו כבר יודעים האמת, שיש גזירת גיוס, כולנו לא מטושטשים, וכולנו מחכים על גל של מכתבים של השבוע הבאה, פרשת קורח אתה הבא בתור. אבל עכשיו כולם יודעים ומודים בבירור גמור, שיש חידוש גזירת גיוס בפועל על בחורי ישיבות. וועד הישיבות מגייסים בחורי ישיבה, הם משתפים פעולה עם הצבא ר"ל עבור בערך מליון ₪ שקבלו השנה ממדינת השמד, הם [הועד הישיבות] משתפים פעולה בגזירת הגיוס שנתחדש ע"י חברי כנסת החרדים!!!!!! בשליחות הגדולים שלהם של המועצת גדולי וכו' ר"ל, וכל הצרות שיש לעם ישראל אך ורק בגלל גזירת הגיוס, ואנו אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים.

Anonymous said...

For three years Bnos is Dangerous. Yet they sell out every year.
People must love abuse?!?!?

amudumb said...

Amudim will only clear camps as "safe" if you wear a knitted yarmulka and your father wears a spudick while both of you kush the popes tzeilim

Anonymous said...

When will Amudim be ready to cash it in with a gala dinner?