Thursday, November 23, 2017

Re: Greenwald's Pesach Program- Rabbi Yehuda Shain will not be the Rav Hamachshir


4 comments:

Anonymous said...

can Yudel please tell us why not?

Anonymous said...

why is rabbi yudel not giving....

Anonymous said...

זעקת אש קודש ע"י ארגון "החומה"
קריאת אש קודש למען המשך קיומו של עולם התורה מגזירת כיליון.
מכ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א במעמד "קרן ויואל משה" יום ה' ויצא מאנסי נ.י.

קריאת קודש למען המשך קיומו של עולם התורה מגזירת כיליון.

במערכות הקדושות המשטרה בכוונה ''ובהוראות מלמעלה'' משחיתה חפצים יקרי ערך בסיסיים להמוני המוחים מקדשי ד', שבירת משקפיים, זריקת מגבעות, קריעת חליפות וחולצות, והשחתת נעליים, מרבית ההוצאות ניטלים על ההורים והמשפחות.

ארגון החומה פונה אליך בבקשת עזרה ותמיכה במוסרי הנפש שיוצאים לקדש שם שמים וניזקים כספית במאות שקלים בכל גל מחאה. לא ניתן להם להשקיט את המערכה הקדושה.

לא ניתן להם להשקיט את המערכה הקדושה ונעזור להם לשלם על:

כובע - 500 שקלים
חליפה - 300 שקלים
נעליים - 350 שקלים
משקפיים -200 שקלים
וכו'

ארגון החומה לא מתבלבל ולא ממצמץ בפעולותיו למען אחינו הספרדים בני התורה המסולאים בפז.
ארגון החומה הוקם כדי להציל את אחינו בני התורה הספרדים, ואיך תציל יהודי משמד??? תשלח אותו למקום השמד?????
ארגון החומה לא מטפל בבחורים שמתייצבים, ב''ה יש ארגונים קדושים המטפלים בפעולות אלו.
ארגון החומה פועל כדי למגר תופעות של בחורים ספרדים אשר נכנסים למקום השמד!
ארגון החומה קורא בכל ברור ע''י אסיפות שכנוע והסברה מדוע יהודי ספרדי שחשוב לו המשך הדורות אסור לו להיכנס לשקו של הצייד, פשוט לא מתייצבים!! מדוע? כי הם מחכים לטרף קל מאשקלון, פתח תקוה, ראש העין, קרית אונו, הרצליה, אלעד, ותל אביב.

***ארגון החומה פועל בגיוס כספים למען המשך המערכה הכבירה למימון וסבסוד *שבירת משקפיים, *זריקת כובעים, *קריעת חליפות ו*חולצות ו*השחתת נעליים, *וכו' להמוני בני תורה מכל החוגים שאין הפרוטה מצויה דיו בכיסם***

הרם קרן ישראל עמך...

האדמו"ר שליט"א אמר: ס'איז אונז נישט קיין נפקא מינה צו ס'איז א חסידישער בחור אדער א ליטווישער בחור צו א אשכנזישער בחור צו א ספרדישער בחור זיי זענען אלע פון די י"ב שבטי יה אונז וועלן מיר זיך מוסר נפש זיין אויף יעדן אידיש נפש זאלן נישט אראנפאלן אין מיליטער.

Anonymous said...

Who could not afford (as in deal with..) who??