Friday, December 04, 2009

Shatnez
כנס חירום בנושא שעטנז ייערך בקרוב

כנס חירום שיעסוק בנושא התפשטות בעיית השעטנז ייערך בתקופה הקרובה, לאור ריבוי מקרי גילוי שעטנז אצל אנשים חרדים יראי ה' המקפידים על קלה כחמורה.
ירוחם שמואלביץ י"ז בכסלו התש"ע 02:29
חשיפה: כנס חירום שיעסוק בנושא התפשטות בעיית השעטנז ייערך בתקופה הקרובה, לאור ריבוי מקרי גילוי שעטנז אצל אנשים חרדים יראי ה' המקפידים על קלה כחמורה.

בכנס המיוחד אותו מארגנת הרבנות הראשית בהוראת הרב הראשי הגר"י מצגר שליט"א, יעסקו בהתפשטות הבעיה בארץ ובעולם וכן האפשרויות השונות להתמודד עם הבעיה ברמה הארצית, מתוך רצון להביא את דבר המכשלה וחומרתה לתודעת הציבור, על מנת שיוכל להתמודד עימה כיאות ובדרך מסודרת.

ללדעת.נט נודע כי הוראתו של הרב מצגר באה לאור מספר מקרים שאירעו בחודשים האחרונים בתוככי המגזר החרדי, כאשר אנשים לבשו שעטנז לאחר שחשבו כי קניית הבגד במקום חרדי, מהווה פטור מבדיקת שעטנז. כך למשל היה מקרה של אברך שתיקן את טליתו אצל חייט במרכז ירושלים, ורק כעבור מספר חודשים התברר כי בטלית הצמר השתמש החייט בטלאי מפשתן לתיקון הקרע. מקרה נוסף שאירע לאחרונה הוא של מכירת סוודרים של ילדים מתוצרת חוץ, ברחוב גאולה בירושלים וברחוב רבי עקיבא בבני ברק, כשהתברר כי הבד עשוי מצמר ואילו התפירות נעשו בחוט חיזוק של פשתן. מקרה חמור וקשה שהתגלה לפני מספר ימים, היה כאשר מעבדה ניידת הוזמנה לישיבה למתחזקים ברמת בית שמש ומצאה כי ל 30% - מהבחורים היה שעטנז בבגדיהם, ביניהם חליפות מתוצרת חוץ ממספר חברות ידועות וכן חליפה שנתפרה בארץ ע"י חייט.

בעקבות זאת הוחלט כאמור על קיומו של כנס חרום שיעסוק בנושא השעטנז, בו ינסו לעלות פתרונות, כשכבר כעת נערכים לקראת הקמת מערך מעבדתי שיוכל לתת מענה לכלל הפונים, תוך הקפדה על כך שאלו אשר יעסקו בתחום' יעברו הכשרה
מתאימה והסמכה על מנת להסדיר את הנושא מחד ולמנוע הקמת מעבדות פיקטיביות
ONE SHOULD ONLY USE A SHATNEZ LABORATORY THAT CERTIFIED BY THE INTERNATIONAL SHATNEZ TESTERS ORGANIZATION.

No comments: