Wednesday, June 20, 2018

Sheitels / wigs contain Indian hair

באתי להציע בזה על גבי הכתב בס"ד, בירור דברים שעלה בידינו בעניין ה'הכשר' המדומה על מקור השערות המשמשות לפיאות נכריות, וידוע מה שכתב מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א בתשובות והנהגות ח"ה סי' רס"ה אודות ההכשר שאין לסמוך עליו, ולאחרונה עורר על כך מרן שליט"א בקצרה בדרשת שבת הגדול שההכשר רפוי, והנה מתוך העיסוק בעניין, עלה בידינו ממצאים רבים – וכל הנכתב כאן מוקלט ומגובה במסמכים, [ובכל מקום שנכתב איזה עניין בשם אחרים, הכוונה שיש תחת ידינו הקלטה מזה, אלא שלא טרחנו לחזור ולכתוב כן בכל מקום], וכתבתי בקצרה, וגם ישנם כמה עניינים שלא הספקתי כעת לכתוב, אך באמת אין צורך בזה באריכות, כי הרואה יראה מיד מהו ערכו של הכשר כזה שהסוחרים עצמם שמקבלים הכשרות לועגים על ההכשר ואומרים שההכשר אינו מונע מהם מלייבא שער הודי, ואי"ה עוד חזון למועד להרחיב הדברים ולבארם עוד.
וזה החלי בע"ה, התמקדתי בעיקר בעשרה נושאים מורחבים, ובתוך כל נושא העניין מתפצל לכמה וכמה עניינים, וכאשר תחזינה עיניכם מישרים.
ובנותן טעם להקדים תחילה מה שאמר לי אחד הסוחרים מארה"ב המקבלים השגחה: "רבאי שלזינגר לא יודע בדיוק מה שקורה, מי שרוצה לחטוא בוודאי יכול לחטוא, אם זה היה בשר אני לא הייתי אוכל, אני סומך על הקב"ה, אני מסתמך גם על הגוי בסין שלא יכשיל אותי".
וזהו דוגמא אחת מיני אלף, ואידך זיל גמור.
א] יוצא ונכנס

Frocks / Kapotehs may contain shatnez


Dear Friend,

There is a serious issue regarding frocks and kapotehs that some Roshei Yeshiva, Rabbonim and Chassidim wear. 

For some reason some are unaware that shatnez can be found in them. I was speaking recently to one kapoteh manufacturer who cannot believe that people do not check their kapoteh for shatnez. He said, "I mention to everybody that you should get your clothing checked".

I spoke to a Rosh Yeshiva over three weeks ago, who confided to me that shatnez was found in his kapoteh. This was after the Rosh Yeshiva refused the prodding of the Jewish tailor who claimed, "that no shatnez can exist in the kapoteh," and insisted to get his newly purchased kapoteh tested. 

Recently, linen has been turning up in the woolen kapotehs of a very prominent kapoteh manufacturer. Attached is a photo of this recent incident. Although it has been reported six weeks ago, no recall has yet been instituted by the kapoteh manufacturer.

I would strongly advise to all who wear kapotehs, frocks and other such garments (including chasiddishe begodim), to have them tested at a qualified shatnez laboratory. Those purchased with an attached shatnez label should also be tested as those labels are generally only minimally reliable.

Please publicize! Thank you, Rabbi Moshe Bresler-Vaad L'Mishmeres Shatnez-1-877-4-SHATNEZ


KCL fleecing Agri / Aaron's, Rosenblatt, for $5,000.00 @ month

הפקרות בשחיטה באייווה

לכבוד הרב חיים
נו״נ בענינים שעל הפרק
לוחם מלחמת הקודש
 
חייב אני לשתף אותך במה שסיפר לי קרוב משפחה שעובד בהשחיטה של פרידמאן באיווה כבר כמה שנים
שהרב המכשיר שם זה הרב מרדכי וויסמנדעל בן של הגאון הרב מנחם מאיר שליט״א
אבל כנראה שהבן לא כל כך מקפיד ומהדר כמנהג האבא , ומרשה לעצמו להתנהג ולהנהיג בדרך חדשה.
וסיפר לי בן משפחתי על מנהג חדש
שבהשבועיים האחרוניים היה שם בבית השחיטה הרב המכשיר רק ליומיים בלבד
ביום שני וביום השלישי בכל שבוע אפילו ששוחטים כל השבוע
ובשאר הימים הם לא יודעים לאיפה הולך ואין לשאול שאלות של כשרות טריפות וכדו...
וצריך להעיר שגם ההכשרים האחרים שם
כמו האו יו, הרב מיללער מתפילה לדוד,ה קי סי אל מליקוועד,הרב סעגעל מליוובאיטש,ועוד סומכים ידם על ההכשר של הרב וויסמנדעל ולא מובן איך נותנים לדבר כזה לקרות
ויוכל כל אחד לשאול הרבנים האלו אפילו לדבר עם הרב הגאון מנחם מאיר ולשאול על כך
השם במערכת

Tuesday, June 19, 2018

ALERT: BMG is serving AGRI meat & Poultry in the yeshiva

ALERT: BMG is serving AGRI meat & Poultry in the yeshiva. (bishul yisroel bais yosef, of course)

On a similar situation Reb Moshe, Z"L said to tell the Rosh Yeshiva, such a product even if it's a "hefsid merubah" should not be served to Yeshiva Bochurim and Yungerleit.

Reb Moshe, Z"L sent a message to Reb Shnuer, Z"L not to use Empire poultry. "dus geht min nisht tzu yeshiva leit".

Alle poultry is actually an Empire product, and the oilum does not want it.

Gourmet Glatt Lakewood realizes that the Lakewood Oilum doesn't want Agri / Rubashkin products in spite of the Bakshish provided to KCL.

Monday, June 18, 2018

Shatnez tester needed

Dear Friend,

Urgent

There are specific Jewish communities that do not have a professional shatnez 
laboratory. A community not having a shatnez laboratory, causes the shatnez 
issues and challenges of today that more difficult for itself. Incredibly, some of 
these Jewish communities without a laboratory, are communities with sizable 
populations in the NY-NJ-CN Tri-State area. 

Following is a listing of Jewish communities in the NY-NJ-CN Tri-State area 
that are demanding a shatnez laboratory:
  1. Crown Heights, Brooklyn, New York
  2. Highland Park-Edison, New Jersey
  3. New Square, New York
  4. New York, New York (Lower East Side and Upper West Side)
  5. Waterbury, Connecticut
Note: This may not be a full listing.

For training to become a professional shatnez expert, contact Vaad L'Mishmeres 
Shatnez either at the phone number below or by responding to this email, or c
ontact The International Organization of Professional Shatnez Testers at 
732-330-4103. 

Remember, this issue is urgent; as you are reading this message many are 
being nichshal in the issur of shatnez.

Thank you,
Rabbi Moshe Bresler
Vaad L'Mishmeres Shatnez
1-877-4-SHATNEZ
--

---


Sunday, June 17, 2018

Alert: (Lakewood) Politically-correct kashrus is not for Bnei-Torah!


Background; Rav Dr. Isaac Breuer, Z” L (1939-1980) when announcing his opening of the highly respected KAJ Kashrus, he stated “I am opening a kashrus Organization that will adhere to “basic kashrus standards with no chumras and no hidurim”. 
The reason is, he said, “eventually, you might be left with chumras & hidurim but no basic kashrus”. 

Bnai-Torah / Yeshiva Leit are looking for quality products with a reliable kashrus standard with no chumras & hidurim.
************************************************************************
An individual with potential and some knowledge in kashrus put out a Hashgacha info sheet at Lakewood weddings / simchas, which punctuates his "politically-correct" type of kashrus, but a lack of "basic knowledge".

We will try to highlight some of the issues.

1-NPGS Meyuchad is not an acceptable "Bais-Yosef".
Solomon's Bais Yosef & fishel's are true Bais Yosef.
He opted not to use the real Bais-Yosef-

2-Positive & Kosher Garden bi'hashgocha of Rav Vaye & R' Goldstein who are expert mumchim in infestation. Rav Katz is familiar with infestation, but not an expert per se.
Evidently the "mashgiach" is unaware of what constitutes an expert/Mumcha in infestation. Can one rely on all of the other items requiring "expertise in infestation".

3-Coca Cola with OU on the Cap or label is 100% for Bnei Torah. Did the mashgiach want to stick it to R' Gavriel Finkel,? (Rebetzin Kotler's uncle)

4- Beer Mayim, even with the Hashgocha is not a first choice for Bnei Torah.

5- USA Sprite is fully acceptable for Bnei Torah.

6- Did he really understand what is require for Bishul Yisroel?

7- Poultry- He did not use the NPGS Meyuchad brand. He should have used the most mehudar poultry brand -Birdsboro.

8- Baked items- He should have used the Mehudar bakery "Hershey's".

9-Fish- He is unaware that the "fish list" is inaccurate and not for Bnei Torah. He could have used Fishing Line's fish.

10- Wines- Could have been mehader and use Schwartz's, Armon, Carmel, etc.

11- No chumras, no hidurim, what about basic kashrus? Etc.

These fish mongers missed the boat. These fish mongers located in Lakewood and Monsey put out this "fish list" as you see they wrote in the wedding standard. Their knowledge about kashrus in general is very limited and not reliable. It's based on "if you say that worms in fish is
ossir, then everything you certify is acceptable as mehadrin products. If not you are not acceptable at all. That's a very twisted standard.


All of them are allowing herring which has worms. The Eidaha's fish worms were found, Revach's fish also. CRC, Hisachdus, Tartikuv, Volover are not makpid on worms in fish.

These fish mongers don't have any "Mesorah" and are just hockers, tummlers, but not to be relied upon.

They made big campaigns for Farm Fresh supermarket just because he carried the Eidah's products. How many people were deceived in kashrus and financially by the fish mongers to purchase at that store. check it out.


Besides White fish and salmon, etc. the whole issue of worms in fish is questionable. Most Certifiers are mattir the fish.