Tuesday, September 23, 2008

Salmon infestation including canned salmon


עש"ק פרשת כי תבוא תשס"ח
לכבוד
אב"ד מקודש הגאון רבי משה אליעזר בלום שליט"א, אב"ד דק"ק בית אליעזר סיקסא מאנסי ארה"ב
השלום והברכה!
יישר כחכם על הדברים המחממים את הלב, כיון שכל המטרה שלי הייתה לזיכוי הרבים ולהביא הדברים לידיעת הרבנים
בארה"ב, ובשיתוף פעולה לדאוג שגם לציבור שומרי הכשרות המתגוררים שם יהיה האפשרות לרכוש דגים ללא תולעים
בלא כל חששות, כך שבעזה"י עם המאמים וההשתדלות שכב' יעשה יחד עם שאר הרבנים שליט"א יביא לפריצת דרך
בתחום הזה.
ברצוני להבהיר לפני כת"ר שליט"א, שהמכון איננו מייצר או משווק דגים, אלא אנחנו מסייעים ליבואנים שבלא"ה מייבאים
דגים ממדינות שונות ואנחנו שולחים את המשגיחים המומחים שלנו שהם מאד בקיאים בתחום להיות נוכחים כל הייצור
ולהבטיח את כל הקשור לעניני סימני טהרה בדגים ולעניני הנקיות מהתולעים חושבני כי הפתרון בארה"ב יכול להיות בשני האופנים. האחד: לייצור קשר בין היבואנים שהם מארה"ב וכבר כיום מייבאים ממדינות כגון סין, ובשיתוף פעולה של נותן הכשרות שם כגון של התאחדות הרבנים או הרב מואלאווע או של הרב מנירבאטור, ואנו נבצע את כל עבודת ההשגחה או עם המומחים שלנו או בשיתוף משגיחים שלהם, וכך המוצרים יגיעו ללא חשש. והשני: הוא לקנות כבר כעת מיבואנים בארץ שבלא"ה הם גם מייצאים לחו"ל, ויש לנו כמה כאלה, ואז כבר מיידית יהיה אפשר לייצא דגים אלו לחו"ל לחנויות או לסופר מרקט. ואוכל בעזה"י להעביר את כל הפרטים, מייד לכשיהיה רלוונטי לגבי הקופסאות שימורים. כאשר היינו בווילאמסבורג בהתאחדות הרבנים. הם פתחו קופסאות שימורים עם הכשרים מקומיים [כמדומני של הרב מואלאווע ושל התאחדות הרבנים]. ומצאנו שם תולעים בחתיכות שבקופסא והם ראו את הדברים בעיניהם. וכמו"כ גם בישיבה עמם, וגם בישיבה בבורו פארק עם הרבה רבנים מוועדי הכשרות השונים [ניתן לקבל את כל הפרטים אצל הרב שמואל טיטעלבוים] פתחנו כה וכמה פילה שלם של דגי סלמון ומצאנו שם הרבה מאד תולעי אניסאקיס, והכל הם ראו בעיניהם הלכה למעשה, בוודאי שאפשר לראות את התולעים גם לאחר בישול, כיון שהחתיכות גדולות והתולעת נחבית בדג, רק שהיא רכה יותר בגלל הבישול למעשה חשוב לציין שאין כל נפ"מ אם הדגים הם מקנדה או מארה"ב – ובשניהם נבדק ובשניהם נמצאו תולעים. הסלמון היחיד שנקי מתולעי אניסאקיס הוא באם הוא גדל בבריכות גידול שבים. נכון להיום אלו שגדלים בנורבגיה ובצ'ילי (Norwegian & Chile), גדלים בצורה כזו אלא שגם בהם יש להזהר מכינת הסלמון שנמצא על עור הדג, ובאם התוצרת קפואה אפשר להורידה ללא כל מאמץ. ובאם היא טרייה שלא עברה הקפאה יש להסתכל על הדג ואם רואים את הכינה יש להורידה עם קצת מאמץ בברכת שנה טובה ומבורכת
שניאור ז. רווח

Thursday, September 04, 2008

Reb Shlomo Zalman OB"M on Bishul Akum (See #11)
The Halichos Shlomo brings part of the conversation that Yudel Shain had with Reb Shlomo Zalman, OB"M RE: "Bishul-Akum".

Wednesday, June 11, 2008

Broccolli, cauliflower, spinach, strawberries, edible flowers etcBrocolli, Cauliflower, Spinach, Artichokes, Strawberries, Edible-flowers etc are infested with various insects. There are numerous processes, growing methods, kosher certifiers etc that have attempted to produce a consistant "insect-free" product.

Some have not been successfull at all, others have been successfull for some or most of their productions. In the end just about all of them had mishaps & some or most of the product was infested. Not always was the product pulled prior to distribution-so in the end the consumer consumed infested product R"L.

Therefore it's advisable to refrain from using ANY of the above regardles of the source, "the risk-factor is too high".

Note; Thin chopped cabbage & iceberg lettuce under the Dole label with KAJ or Bodek's were found to be the only items that were consistently insect free.

Monday, May 19, 2008

The "doctrine" of Kashrus.


I heard from a dear friend "the most important doctrine in kashrus is
"Al-nitilas-yu'dayim"

(One hand washes the other-AKA=Shi'moir-li.....).

Wednesday, April 16, 2008

Raspberry / Strawberry Jams infested?Raspberry & Strawberry are infested fruits that practically speaking can't be cleaned properly-Therefore it should not be used at all. [At this time only the frozen FAIRMONT / eden brands
may be used].

Strawberry & Raspberry jam have pieces and therefore should not be used regardless of the kashrus symbol on it.

Sunday, April 13, 2008

CELERY Infested W/ MINERS IN THE STALKS
As reported by New Square Kashrus, due to the high incident of celery miners, Celery may not be used unless you are familliar in checking for "celery-miners".
THE MINERS ARE IN THE STALKS!

Wednesday, March 12, 2008

The forerunner to Shevach & Rubashkin

NOTE: It's a well established fact that all of their "chazerei" is all the same with different labels "per customers requests". The labels are controlled by the plant not the Ha$shgocha$.
One can easily undecut the market when upto 49% is sold as kosher or Glatt, even Bais Yosef to the gullible consumers.Here's the forerunner to Shevach and Rubashkin.

Just substitute the name Greenberg with Finkel or Rubashkin and Rabbi Rubin for Breslauer or Weissmandl/Dayan-Brody/Gornish/Strasser et al:
Rabbi Gornish said any caterer or individual that used anything from Rubashkin "must-kasher-his-keilim". What happened now? "kesef-mi'taher-mam'zeirim". He said you can't trust any of the Rubashkin's.
The Rabonim Machshirim are actually "(used-car-)salesmen" in disguise.

Saturday, January 19, 2008

ALLE cold cuts

The folwing are not from Uruguay: Salami, Hot dogs, Bologna, Tongue, Shoulder pastrami, Plate pastrami, Kalechel pastrami, Pickled deckel, Un-cooked corned beef.

Alle has NOT produced from Uruguay for the past 2-3 months.

The thin needle refered to in a letter of proclamation was never used to aleviate bloating gas. For bloating gas removal a TROCAR hollow needle is used (Parker-pen size) or a knife that is inserted & then twisted to create a large hole for the gas to escape. Those holes are visible.

The thin needle was used 40 years ago for injections into the rumen. Now the common method even in Uruguay is to inject under the skin (lifting the skin....). There may have been an isolated old timer that was still injecting directly into the rumen, but the procedure in general is not to inject in to the rumen.

Wednesday, January 09, 2008

Uruguay Meat-Puncture of the rumen must be reserved for cases of primary meteorism after the other methods have failed and when... the … is immediate danger of death.
In some cases puncture of the rumen, particularly if performed by laymen, may cause a more or less extensive peritonitis or the adhesion of the rumen to the abdominal wall, which will subsequently endanger the health of the animal, more or less.
Puncture of the rumen is performed with a long trochar held in the closed hand; it is pushed (contained in its protecting tube) into the most prominent point of the left flank or into the center of a line which connects the external angle of the ileum with the middle portion of the last rib. An incision into the íkin may have been made previously. The point of the trochar is directed towards the right elbow. After penetration the stiletto is withdrawn and it or a thin rod is uFed to remove particles of food which may collect in the tube of the trochar. In order to prevent too sudden congestion of the abdominal vessels or rupture of vessels, or anemia of the brain, it is advisable to let the gases escape gradually. The tube of the trochar should then be closed with a cork and left in place for several hours, safely secured by a bandage wound around the rump of the animal.
In an emergency, puncture of the rumen may be performed with a strong pointed knife. The latter, first carefully cleaned, is held with its blade towards the front and is pushed 8 to 10 cm. deep into the rumen ; it is then rotated at a right angle in order to produce a gaping wound. The punctured wound usually heals rapidly, but a wound which has been made •with the knife should be closed by two or three sutures.
The Aida's Uruguay meat is selling today in Eretz Yisroel.
The hole can be seen & inspected, others claim that it's a tiny hole which is not visible. According to some Rabonim's understanding of the procedure (the facts don't bear it out) almost all milk in the world would also be "Ossur" as it is too small of a hole to check.
The facts as we seem to be satisfied at this time is:
Large puncture that can be examined for evidence of "treifis".
The mere fact that others aren't profecient in checking doesn't change the facts.