Thursday, August 31, 2017

Corn on the cob infested-The Rabbi cleaned his glasses

הרה"ג יצחק יוסף מזהיר: "מהיום יש להחמיר יותר בבדיקת תירס"

במכתב שכתב הרה"ג יצחק יוסף לגבי בדיקת קלחי תירס, התבטא הרב ואמר כי בעבר אומנם לא הייתה כל בעיה עם קלחי התירס, אולם כיום - כתוצאה מריסוס, "מצויים הרבה תולעים בתירס, וניתן לראותם בעין רגילה. ובאחרונה התירס נעשה מוחזק יותר כירק נגוע בתולעים
"


במכתב ששיגר הרה"ג יצחק יוסף לאחד ממזכי הרבים ששאלו אודות בדיקת קלחי תירס, ענה הרב ואמר כי "אומנם בעבר אמרנו שאם התירס טרי – לא מצוי תולעים. אולם נתברר שכיום השתנה המצב עקב הריסוס שעושים החקלאים, ומצויים הרבה תולעים בתירס, באופן שנראים בעין רגילה בבדיקה היטב היטב, ולא נראים רק על ידי מיקרוסקופ".

לדברי הרב, באחרונה התירס מוחזק יותר כנגוע בתולעים, "ובוודאי שיש לפורר את הגרעינים ולבדוק שאין תולעים כלל – ורק אז יאכל".
רבים טועים לחשוב כי לאחר בישול קלחי התירס, התולעים נעלמות – אולם במכתבו הרב מתייחס לכך גם כן, וכותב כי "ומה ששאלתם אם בישלו את קלחי התירס, אם כפי שכתבתם שהממצאים מראים שגם לאחר הבישול שורדים התריפסים ואינם נמחים, והוא בחזקת נגוע אף לאחר הבישול – על כן יש לפורר את הגרעינים ולבדוק שאין תולעים אף אחר הבישול. ורק אז יאכל.

"ואשריו של כל מי שיכול להתריע ולהזהיר ולהסביר לציבור שמה שהיה בעבר השתנה מסיבות שונות, וכיום יש להחמיר בזה הרבה", מסיים הרב.

Reb Chaim re; insects- "they are all visible'

http://www.jdn.co.il/gallery/879209 

Tuesday, August 22, 2017

Shtar Yuchsin for the "'minhag America" marriage issues


America Needs A  פינקס
In Europe every Rov maintained a pinkus, which was a list of people in his city that had problems with Yichus for the purpose of preventing them from marrying into the Kahal. Even though it was needed much more in America, the lack of Kehilas and the inability to prevent people with poor Yichus from marrying into the Kahal discouraged the practice of keeping a Pinkus. I would just like to point out one type of Yichus issue that has mushroomed phenomenally in the past 40 years, this consists of women who have received a questionable Get from their husbands, remarried and given birth. I will discuss briefly 3 scenarios to articulate my point that these issues are pervasive, since I am sure all readers have firsthand knowledge of a case covered by the following. A detailed explanation of why these Gittin are invalid is out of scope for the current post.

GITTEN GIVEN BY COERSION                  
The first scenario we must discuss are Gitten given thru force. This is broken down further into two types of coercion. The first type of coercion is physical. The penetration of the Feminist philosophy amongst us has led to the false assumption that a woman is entitled to leave a marriage at will and it is cruel to prevent this from happening. The second issue is that there are many women who are high income and have no problem paying a sum of 100k and above to any one that can get her out. This has led to a cottage industry of Batei Dinim staffed by רשעים גמורים  who beat the husband until he tells the סופר to write the Get which is then written and given to the woman who is under the impression that she is now allowed to remarry. This was the modus operandi of Epstein and Wohlmark until they were imprisoned. Epstein was also in concert with other Rabbis besides Wohlmark in physically coercing husbands to give Gitten. The fact that they were able to coerce Gittin from so many husbands and for so many years is a testimony to the lack of Rabbinic leadership and concern from the Brooklyn  Rabbinate about maintaining the proper level of Yichus in Klall Yisroel. 
The second type of coercion is financial. This is done by the court system where women get the court to impose significant financial judgments against the husband unless he gives his wife a get. The most recent by Kaufman and Rudinsky.
מאוס עלי I CANNOT LIVE WITH HIM
The second scenario consists of women who walk out on their husbands and then force them to give a get using Rabbinic or social pressure. They claim that since the marriage is broken they are Agunas and therefore it is a Mitzvah for the husband to give them a Get. This is a 100% wrong. They are reclassifying a מורדת as an עגונה. They have created a new right for women called Get On Demand. The biggest perpetrators of this tactic are the Feminists and MO with their ORA organization that panders to them. The only time we force the husband to give a Get because of Agunah is if the husband is going to run away or else refrain from meeting his obligation of (שאר כסות ועונה) שכו''ע  If the husband says that he is willing to meet his obligations the woman is not under any circumstances an Agunah.
ביטול קידושין INVALIDATING THE MARRIAGE CEREMONY
The third scenario can be achieved by two methods  1> מקח טעות the Bais Din declares that the husband had a serious defect at the time of the wedding and therefore the marriage was performed in error and the woman has a right to leave. The serious defect they fabricate does not meet the standards necessary to nullify a marriage   2> The Marriage Ceremony was done improperly and is therefore void. Usually by claiming there was a problem with the witnesses. The case of witnesses is also usually not valid since there were enough Kosher witnesses who saw the ceremony and we Paskin that this is enough. It is well known what the Kamanetzkis, Greenblatt, Gedalya Schwartz and others have done along these lines.
While I have no solution to the exploding Shalom Bayis crises that we have. I feel that we must get a handle on the contamination caused by those Rabbonim and Batei Dinim taking advantage of the issue and protect our own children and grandchildren from losing their Yichus.
Toshav Monsey                                                                                                  Toshav@optimum.net

Monday, August 21, 2017

From Zero to Herohttps://www.amazon.com/Zero-Hero-Always-Readers-Spellers/dp/1521269718/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1495049049&sr=8-3&keywords=from+zero+to+hero

click on the link, order the book, when it becomes available it will be 4.99. 


YOU have the power and will get the zechus of helping thousands of children around the globe overcome learning challenges including dyslexia!!


Kindle editionSoftcover


This book is for all parents, educators, social workers, speech therapists and anyone who cares about the education of a child.


The regular price of the book is 23.99 it is on sale now until school starts. Slideshow
Vaad of Queens has updated their "bedikas- Toi'loiyim" checking for infestation.
They use these special "Eclipse" glasses, if you don't see anything, use the vegies.

The Star-K ordered those Eclipse glasses as well.

Thursday, August 17, 2017

The Goal of a Girls school?

The goal of a girls school should be to transmit proper Jewish values and not to see how many Ramban's students can learn in a year.

Wednesday, August 09, 2017

Lakewood, NJ - Teen & adult Alcohol epedemic to be addressed


Teen Alcohol Rehab in Lakewood, NJLots of cultures think of alcohol based refreshments to be a socially acceptable drug that grow up with it in the house, and the hard truth is this is a drug which is devastating lives when its abused.

If an adolescent should begin mistreating alcohol even in a small way, the problems for everyone around them is terrible. Action is needed without delay and the most effective method to get the teenager away from alcohol is by using a specialist teen alcohol rehab center merely because external help is often needed.

Alcohol addiction in teens needing rehab can begin with the teen ingesting intermittently with friends and as part of getting older which is known as a technique for avoiding the difficulties of school or to be part of the high school clique.

Those that take it further and consume alcohol to excess which can cause serious problems to themselves and any people engaging with them, chiefly family members.
Irresponsible drinking is a trend of ingesting that results in dangerous and repeating patterns of pessimistic characteristics or starts to have dreadful repercussions.

Lakewood, NJ has numerous alcohol rehab centers that will are skilled in serving young adults and less than the age of the age of 21 personalized drug rehab, which is more accurate when compared with those served in an adult facility.

Mom and dad getting alcohol rehab for teens has seen a dramatic growth lately near Lakewood, NJ and analysts declare this as being partly a result of the economic depression with a lack of careers.
There are lots of varieties of teen alcohol rehab facilities in Lakewood, NJ, starting from outpatient detoxification residential curriculum's to high end outpatient rehabs.
With regards to the finances or policy covering you have and considering any other conditions the teenager possess, there are many serious factors to decide on one or the other in line with the insight and their history.

If a teen is a going totally off the rails and also the alcohol abuse issues are only one of plenty of hardships it can be advantageous to enroll them in an extensive alcohol rehab camp.

If you have explored hard and none of the alcohol rehab centers for teenagers close to Lakewood, NJ are of interest to you, it will be worth searching through New Jersey because they normally have more selection.

Women before marriage are generally oblivious to it and it is often a source of terrible shalom bayis issues when a new wife realizes that her good yeshiva guy husband is a drinker.
***************************************************************************
See also Yeshiva Camps alcohol drinking
https://www.theyeshivaworld.com/news/featured/1332829/mailbag-alcohol-drinking-yeshiva-camps-control-ignored.html- by Yeshaya Dovid Braunstein – Lakewood

Saturday, August 05, 2017

Lakewood, Borough Park, Flatbush, Monsey, etc. Every community must eradicate this spreading disease

Shalom Zochurs,

Shul Kiddush,

Bar-Mitzvahs,

Parlor meetings,

Weddings,

Organizational affairs,

Open bars,

At home get together w/ friends.

Wednesday, August 02, 2017

it's not funny- Reform & Conservative kosher standards

I don’t know where it’s from or who made it, but it states that one should “take some time to learn different kosher symbols before you Jew-shame someone.

It then lists three symbols: the widely known “OU” symbol and two others — one denoting copyright protection; the other denoting registered trademark protection.

Noting the “C” and the “R” within circles, the meme refers to the former as for Conservative Jews; the other for Reform. So they eat anything & everything.  See you at the wall.