Thursday, December 14, 2017

Eggs @ $10.00 a dozen

See the chicken tractor!Wow!


8 comments:

Anonymous said...

Remember the Braekel chicken?

What some wouldn't do just to rip off the gullible consumer.

My Take said...

Where do they cost $10 a doz? I saw them for less than$9.00

No Such Mitzva said...

http://torasaba.blogspot.com/2017/12/another-no-such-mitzva.html

Anonymous said...

השם ינקום דמו של מרן. כאשר אני רואה מי הם אלו המבכים כעת את מרן הגרי"ל שטיינמן זצוק"ל מגדולי מנהיגי ישראל, אני מקבל בחילה ולא יכול להאמין כי מי שרדפו אותו ירדו לחייו עשו נגדו דברים הזועקים לשמים, ועתה הם משחקים כאילו שהם היו מחסידיו ואף מתלמידיו.

ניגש ישר לענין, קחו את משה גפני לדוגמא ועוד רבים אחרים כמותו, כמו מ-כלב וכו' בזמן הרב שך זצוק"ל הם ניצבו לצד מי שרדפו את גדולי ישראל האמיתיים, מרנן הגאונים רבי אהרן לייב שטיינמן רבי חיים גריינימן, ויבדל לחיים טובים וארוכים מרן הגאון האדיר (מי שבכלל לא ראוי להיוות היום מנהיג הדור) רבי דוב לנדו, ירדו לחייהם אך ורק מפני שחששו שמי מהם יתפסו את ההנהגה אחרי הרב שך זצוק"ל, לא יאומן מה שהם עשו לו - עיתוניי והקונטרסים שהוצאתי במשך של שלשים השנים האחרונות מלאים ממה שעבר הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצוק"ל מאותם יצורים ביניהם משה גפני וכו' שמצצו את דמו פשוטו כמשמעו, ועתה הם משחקים כינור ראשון כאילו הם אלו שהלכו בדרכיו ושמרו על כבודו בכל שנות חייו, גפני וחבריו חידשו גזירת גיוס השמד בפועל ממש אולי אפילו בהסכמת מרן, בגלל שהם אמרו בשמו דברים של כפירה.

משה גפני וחבריו לא דרכו בביתו של הרב שטיינמן זצוק"ל עד לפני חמש וחצי שנים, רק כשהבינו כי ההנהגה עוברת להרב שטיינמן זצוק"ל הלכו לביתו, לפני כן הם התגאו כי אינם הולכים אליו, והרב שטיינמן זצוק"ל אף הרבה פעמים התבטא מרן ואמר כי הם (משה גפני מ-כלב וחבריו) אינם באים אליו - פשוט שהכוונה היתה אז לגפני ומקלב וכו'.

במשך של ארבעים שנה כותבים על מלחמות החרדים ובמיוחד בקורה ברחוב הליטאי, ליוויתי את הרב שטיינמן ז"ל בכל השנים, בשנים ההם, נרדפתי במשך של שנים אך ורק מפני שהתייצבתי לצידם של גדולי ישראל האמיתיים, וב"ה גברתי עליהם על החכי"ם ועד היום הזה אני כותב ולא הצליחו לעצור אותי, ואני שמח שזכיתי להיות זה שניצבתי לצידם של גדולי ישראל האמיתיים ולא הלכתי שולל אחרי השקר והרמיה של אותה כנופיה כמו דגל אגודה ש"ס יהדות התורה וכו' .

כאשר אני רואה היום את אותם מי שדיברו כל דבר אסור על גדולי ישראל האמיתיים, מי שביזו אותם בצורה נוראה, ניצבים לצד מיטת ר' אהרן לייב שטיינמן ז"ל ומשחקים שוב ומשחקים כי הם בוכים, אבל זה רק משחק מבחוץ, ובפנים לא איכפת להם שמרן נפטר, זה מזכיר לי את דרעי שלקח בצל בשביל לשחק כי הוא בוכה על הרב עובדיה. משה גפני ומכלב היו בכל השנים בצד של המחבלים, רק לפני כשש שנים כשהם הריחו לאן נושבת הרוח הם עשה סיבוב של מאה ושמונים מעלות. הם - החכים החרדים פשוט שקרנים רשעים המכשילים עם ישראל בגיוס השמד, חילולי שבת, חינוך השמד, ועוד הרבה עבירות החמורות ר"ל. השם ינקום דמו של מרן.

Anonymous said...

אוייייי כמה צער. איזו צרה ... וכל הצרות בגלל חידוש גזירת גיוס השמד.....

Anonymous said...

מסופר על מרן הרב יעקב ישראל קנייבסקי זצוק"ל, הסטייפלער, שלאחר מלחמת ששת הימים וכיבוש הר הבית הכין כרוז מיוחד כדי לפרסם את חומרת איסור הכניסה להר הבית משום כרת, ותלמידיו אספו את חתימותיהם של גדולי הפוסקים. כשכבר היה מוכן לדפוס יצא הכרוז של הרבנות הראשית על חומר האיסור, ואמר הסטייפלער שכבר אין צורך להדפיס את הכרוז, שכבר יצאה הוראה שאסור. ולא רק רבנים מהציבור החרדי. גם רבנים חשובים וגדולים המזוהים עם הציונות הדתית, אז והיום, רובם ככולם התנגדו לעליה להר הבית ופסקו כי מדובר באיסור חמור של כרת.

איזה עילוי יש לנשמת מרן אם הוא עצמו התנגד לעליה להר? הם חברת כת ליצני הדור. [עליהם - אמר רבי ירמיה בר אבא ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה, כת ליצים וכו' כת ליצים דכתיב משך ידו את לוצצים. הרי מובן שכת ליצים אינם מקבלים פני שכינה, משום שענין של ליצנות הוא היפך הבריאה] הרב אלישב זצ"ל פסק שעליה בזמן הזה יש חיוב מיתה בידי שמים!!! יש חיוב כרת!!!

ראב"ד בד"ץ העדה החרדית בירושלים טוען כי מלבד איסור הכרת שבעליה להר הבית, הרי שהעולים מתוך מטרות אידיאלוגיות גורמים לאסונות ולפיגועים האחרונים. הגר"מ שטרנבוך סיים בקריאה "סלקו ידיכם מהר הבית"

אלו העולים גם עולים לעילוי נשמת רבין, גלדא מאיר, הרצל, מנגלא, בן גוריון, היטלר, המן, גפני, פרעה, מכלב, ערפאת או כל מה שיגרום לקבל תשומי למגזר חפשו אנשים יותר מיצגים מקובץ תמהונים. אינני מצליח להבין מאיזה בחינה העליה למסגדים נחשבת מצווה ועלית נשמה למרן ז"ל.

Rav Yudel vindicated yet again said...

The same culprit in Far Rockaway who was fighting bechol koyach to cover up for Dovid Weinberger even when the entire 5 Towns Vaad agreed to sign against him, is very busy again.

Because a rebbi in his yeshiva was arrested on Monday by the NYPD for unspeakable crimes.

You can look him up on the NY website of criminal court. Here is a hint, he is a close relative of another menuvol who the oylam finds really annoying that his name is on a Torahdik campus. And this campus is not far from where Yudelstake is published.

Far Rockaway said...

It's not easy now for the "askonim" to get to the Mayor & Governor because de Blasio got tzeklapped by Rechnitz and Cuomo had his biggest guys arrested by the Feds for taking fix it pay offs unter tish.

But don't think for a second that they've stopped horeving to find a way. The arresting officers took the melamed to a judge who is a known meshugenna appointed by de Blasio who let all kinds of rotzchim off the hook when he was Deputy DA under the corrupt Bronx DA.