Monday, August 15, 2016

OU Alert V Heimish Barley Alert.


OU KOSHER ALERT – UNGER’S PEARLED BARLEY         August 15, 2016  Brands: Unger's Products: Pearled Barley 


Company: Quality Frozen Foods 

Issue:
Unger’s Pearled Barley, in particular lot #26917 and #62318, has been found to be infested and should not be used without checking the product thoroughly. Measures are being taken to prevent the rampant infestation of the barley.
The OU's Alert is very clear- "have been found to be infested"  Measures are being taken to prevent the rampant infestation of the barley.
On the other hand- The Heimish Hashgocha for the English speaking Tzibur they write "signs of infestation"  For the Yiddishe speaking Tzibur they write ." It is infested" . Why is that? Is the  English speaking Tzibur any less makpid on infestation, than the yiddish speaking Tzibur?  At least the OU was clear in their alert to everyone, and they are taking measures to prevent.........

6 comments:

Anonymous said...

Yudel, do you know if Einhorn approves of this method to check barley?

Anonymous said...

העמיש השגחת don't know english

Anonymous said...

סיפור על איש עסקים מר. ז.א. שעלה על טיסה ומופתע לראות לידו ילדה בת שמונה ללא מלווה. הוא התפעל מההתנהגות הבוגרת והרגועה שלה לאורך השעות הארוכות של הטיסה. בשלב מסוים היא שלפה מהתיק חוברת ציור וצבעים וציירה להנאתה. וכך נמשכה הדרך. בשלב מסוים, פתאום היו "כיסי אוויר" והקברניט הודיע שחייבים לשבת ולהדק חגורות בטיחות.

במשך יותר מחצי שעה נמשכו מערבולות האוויר, המטוס "נופל" ומיטלטל, אנשים פחדו צעקו ובכו, חלקם התפללו וצעקו שמע ישראל וכו' ואפילו איש העסקים ישב רועד מפחד ותהלים בידו, הוא החזיק בידיות המושב והתפלל בבכי שהסיוט ייגמר. פתאום הוא שם לב שהילדה הקטנה – עדיין יושבת בשקט במקומה. את חוברת הצביעה הניחה בכיס המושב, היא ישבה נינוחה ולא נראתה מודאגת. כשהכל נרגע, הוא לא יכל שלא להחמיא לשכנתו הצעירה: "את גיבורה! איך יכולת לשמור על קור רוח ורוגע? בפרט שאת כאן לבד!"

הילדה הצנועה חייכה בביישנות וענתה: "הטייס הוא אבא שלי. הוא הטייס הטוב ביותר בעולם והוא לוקח אותי הביתה". כשילד/ה קטנ/ה יודעים שהם בידיים של אבא, הם מרגישים בטוח... כ"שיהודי" זוכר מי נושא אותו על כפיו, אז הוא בידים טובים! האם יש עדיין מקום לדאגה? אך ורק הקב"ה יכול לעזור לנו עם כל דבר שצריכים בעולם. לא המדינה ולא החכי"ם ולא העסקנים ולא... רק הקב"ה בעצמו עוזר לנו כל הזמן!

Anonymous said...

I get the feel that you aren't on good terms with skvers chaim meir.
We can undrstand that.

Anonymous said...

"בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו "

המדרש (ויקרא פר' שמיני) מביא סיפור -מעשה בשיכור אחד שאהב מאד לשתות יין, וכל כך היה תאב ליין עד כי מכר את כל חפצי ביתו כולל הריהוט והחפצים הכי נחוצים, בכדי שיהיה לו כסף לשתות יין. בניו ומשפחתו כעסו עליו מאד והם כיסו עצמם מבושה על שיש להם אב כזה המוסר את נפשו וממונו בשביל היין. הם לא ידעו את נפשם מרוב צער, וטיכסו עצה מה לעשות? איך אפשר לעשות מעשה שיגרום לאביהם להבין את חומרת מעשיו!

ואז הם החליטו : בפעם הבאה שאבינו ישתכר, ניקח אותו באותו מצב של שיכרות, על מיטתו, ונניחהו בבית הקברות שיישאר שם עד שיתעורר משכרותו ואז ימצא את עצמו בבית הקברות מפוחד ומבוהל ליד המתים, ואולי מעשה זה יבהיל ויביא אותו לעשות חשבון הנפש: איך הגעתי לפה, מה קורה איתי?... ואולי אז ישוב מדרכו הרעה, וכך עשו, האבא כמובן, לא ידע מכל הנעשה כלום – העיקר הכוס יין...

למחרת בבוקר, הגיעו לכיוון העיר סוחרי בגדים, מזון, משקאות, הם הביאו את סחורתם למכירה בעיר. לפני הכניסה לעיר יצאו תושבים והזהירו אותם: "חיילי המכס מסתובבים בעיר, מה שנתפס לא כחוק, הם מחרימים בשביל המלך " הם נבהלו כיוון שהיתה להם "סחורה שחורה" אנה יברחו? לאן ילכו? החליטו הסוחרים להניח את הסחורה בבית העלמין עד יעבור זעם – יכנסו לעיר יבחנו את האפשריות העומדים לרשותם, וכשיבינו כי המצב 'נרגע'... ישובו ויטלו את הסחורה . בין הסוחרים היה רוכל אחד שנשא שתי חביות יין גדולות ומתוך חשש שמא יתפסוהו, הניח את החביות בצידי בית העלמין, במקרה, ליד מיטתו של השיכור האבא.

השיכור התעורר הרים את ראשו וראה חבית יין גדולה וברז גדול בצידה. מיד שכב בחזרה על המיטה, פתח את הברז ופתח את פיו, והיין נכנס – היישר לפיו. שתה ונרדם. התעורר. שתה עוד וישן עוד ואמר לעצמו – תענוג! משקה ללא סוף!...
חלפו שלושה ימים הסוחר עדיין לא שב לקחת את החביות, הן נחו שם ליד השיכור, ומאידך גיסא, הילדים של השותה אמרו לעצמם: "בואו ונראה מה קורה עם אבא שלנו". נכנסו לבית העלמין, התקרבו בהססנות והנה הם רואים את הלא יאמן! אביהם שוכב וברז יין ממש ליד פיו... כי בדרך שאדם רוצה לילך – גם בבית הקברות הוא מוצא יין...

................................. בדרך שאדם רוצה לילך........

Anonymous said...

הגיע הזמן לבטל בין הזמנים